Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - Győr

Várólisták

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Várólisták
 

Általános tájékoztató a várólistákról

 

1. Alapfogalmak

Az 1997. évi LXXXIII. tv szerint:

Központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista).

Intézményi várólista: az intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével - az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra (tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani).

 

2. Tudnivaló az egyes várólistákról

 

2.1. Központi várólista

 

A központi, transzplantációs várólisták adatait az egyes szakmai Transzplantációs Bizottságok állítják össze, az alábbi egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában:

- felnőtt csontvelő transzplantáció

- gyermek csontvelő transzplantáció

- szív transzplantáció

- máj transzplantáció

- tüdő transzplantáció

- vese transzplantáció

- kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció

- gamma sugársebészet

- PET/CT.

A központi várólistákat az Országos Vérellátó Szolgálat Központja működteti, a PET/CT várólista kivételével, amelyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) működtet.

A központi várólisták a http://www.ovsz.hu/ weboldalon belül a „Várólisták” menüpont alatt, és a https://petct.neak.gov.hu oldalon érhetőek el.

 

2.2. Intézményi várólista

 

Intézményi várólistát az intézményben, az alábbi ellátások, továbbá azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetőség.

2.2.1. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták:

 

Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi, időpontját az intézmény legalább naptári nap pontossággal állapítja meg.

Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi az intézményi várólistát vezető személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi várólistán lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.

Amennyiben az intézményi várólistán szereplő beteg állapota miatt a beteg ellátása - az ellátás várható időpontját megelőzőn - azonnal szükséges, a beteg a várólista sorrendtől függetlenül igénybe veheti az ellátást.

A beteg legkésőbb az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását, amennyiben a halasztás nem a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt szükséges. Amennyiben az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő meghaladja az adott ellátás tekintetében - a beteg állapotának figyelembevételével - a szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja.

Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából az intézményben, és előzetesen nem kérte az ellátás várható időpontjának halasztását, valamint nem áll fenn a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt történő időpont módosítás, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg az intézményben, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi várólistáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, szintén törölni kell a várólistáról.

2.2.2 A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban vezetett intézményi várólisták köre

 

Az intézményben az alábbi várólistákat vezetjük:

Szemészet

Szürkehályog műtétei

Fül-orr-gégészet

Mandula, orrmandula műtétei

Fül-orr-gégészet

Orrmelléküreg, proc. mastoideus műtétei

Ortopédia

Térdprotézis műtét

Ortopédia

Csípőprotézis műtét

Ortopédia

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

Ortopédia

Gerincsérv műtétek

Sebészet

Epekövesség miatti beavatkozás feltárás

Sebészet

Epekövesség miatti beavatkozás laparoszkópia

Sebészet

Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével

Sebészet

Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum

beültetése nélkül

Kardiológia

Coronária intervenciók

Urológia

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

Urológia

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II.
 (Transurethralis prostataműtét)

Nőgyógyászat

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

Traumatológia

Térdprotézis műtét

Traumatológia

Csípőprotézis műtét

 

3. Jogszabályi háttér

 

A várólista alapján nyújtandó ellátások körét, és azok közzétételének módját

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,

- a a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,

- a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII.27.) EüM. rendelet,

- a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006 (XII.13.) EüM. rendelet írja elő.