Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - Győr

Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály

 

Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály

Osztályvezető: Dr. Feller Gábor

 

Elérhetőségek:

Cím: 9024 Győr,  Vasvári Pál u. 2-4.

Telefon: +36-96/507-950 mellék: 1340

Fax: +36-96/503-304

Cím: 9100 Tét, Győri út 10. (Elme Rehabilitációs Részleg)

Telefon: +36-96/461-566

 

Bejelentkezés:

Munkanapokon: 07.30 - 15.30

Addiktológiai részleg

Telefon: +36-96/507-950 mellék: 1300

Általános pszichiátriai részleg

Telefon: +36-96/507-950 mellék: 1340

Gerontopszichiátriai részleg

Telefon: +36-96/507-950 mellék: 1339

Felnőtt Mentálhigiénés Gondozó

Telefon: +36-96/507-927

Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés

Telefon: +36-96/503-301

Támasz-Krízis-Drogambulancia

Telefon: +36-96/507-950 mellék: 8037

 

Az osztály részlegei:

Általános pszichiátriai részleg

Addiktológiai részleg

Gerontopszichiátriai részleg

Általános pszichiátriai rehabilitációs részleg

Addiktológiai rehabilitációs részleg

Krónikus pszichiátriai részleg

Serdülő- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs részleg

Elme rehabilitációs részleg

Pszichiátriai Nappali Szanatórium

Addiktológiai Nappali Szanatórium

 

Az osztály fekvőbeteg egysége:

A Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztály a győri telephelyen 190, a téti rehabilitációs részlegen 110 ágyon lát el pszichiátriai betegeket. A fekvőbeteg egységeken 12 szakorvos és 6 szakorvosjelölt dolgozik. 7 pszichológus a diagnosztikus és a terápiás munkában is aktív szerepet vállal. Az ápolói feladatokat 93 szakdolgozó látja el, akiknek nagy többsége felsőfokú illetve szakápolói végzettséggel rendelkezik. Az aktív és rehabilitációs ellátást szociális munkások, szociálpedagógus, betegfoglalkoztató, gyógytornász és gyógypedagógus is segíti.

 

Az osztály szakambulanciái:

Az osztály járóbeteg ellátásában 6 szakorvos, 4 pszichológus, 2 szociális munkás, 11 szakdolgozó és 2 adminisztrátor dolgozik.

Járóbeteg egységek:

Felnőtt Mentálhigiénés Gondozó és Szakrendelés

Általános Pszichiátriai Szakambulancia

Addiktológiai Szakambulancia

Gerontológiai, pszichoterápiás szakrendelő

I. és II. Addiktológaiai Gondozó és Szakrendelés

Támasz-Krízis-Drogambulancia

Az általános pszichiátriai szakambulancia, az addiktológiai szakambulancia és a gerontológiai, pszichoterápiás szakrendelés a fekvőbeteg részlegekhez hozzárendelten működik. Többnyire az osztályról elbocsátott betegek további kezelése folytatódik ambuláns keretek között.

A gondozók a pszichés zavarok teljes skálájának ambuláns ellátását végzik, kezdődően a szorongásos és pszichoszomatikus betegségektől a hangulatzavarokon át a pszichotikus megbetegedésekig és a demenciáig. Az addiktológiai gondozók ezen belül olyan speciális profillal bírnak, ahol kiemelt jelentőséget kap az addikciók ellátása. Területi ellátás alapján történik az alkoholdependenciával küzdő betegek kezelésbevétele, a Támasz ambulancián pedig a drogproblémával küzdők részesülnek gyógykezelésben.

Amennyiben az ambuláns ellátás nem bizonyulna kellően effektívnek, úgy a pszichiátriai osztályra kerül a beteg beutalásra, majd a kezelést követően folytatódik a járóbeteg ellátás, így valósul meg a fekvőbeteg osztály és az ambuláns rendelés együttműködése.

Az I. számú Addiktológiai Gondozóspeciális ellátási profilját az álmatlanságban – inszomnia – szenvedők kivizsgálása és gyógykezelése jelenti, a Gondozóban speciális Alvászavar Szakrendelés működik

 

Az osztály fő specialitása:

Pszichiátriai betegségek akut ellátása, szorongásos- hangulati betegségek megelőzése, kivizsgálása, kezelése, személyiségzavarok felmérése, kivizsgálása, kezelése, dementia korai felismerése, kivizsgálása, kezelése, addiktológiai betegségek megelőzése, kivizsgálása, kezelése, kábítószerfüggőség megelőzése, kezelése, krónikus betegek rehabilitációja, fiatalkorú (14- 18 éves) betegek kivizsgálása, kezelése, hozzátartozók felvilágosítása, a betegek életminőségének javításához-, a remisszió megelőzéséhez tanácsadás.

Mindennapi életvitelhez, keresőképes tevékenységhez tanácsadás, szociális segítségnyújtás. Az Intézményben kezelt betegeknél pszichés zavar esetén pszichiátriai konzílium. Pszichológiai vizsgálat, kezelés az Intézmény szomatikus részlegein előzetes egyeztetés alapján. Szakmai kapcsolattartás a területileg illetékes pszichiátriai szakellátásokkal. Együttműködés az önkormányzati-, szociális-, és érdekvédelmi intézményekkel. Hajléktalanok ellátásával való szoros kapcsolattartás.

Hivatalos együttműködés a gyámügyi hivatalokkal. Szakmai állásfoglalás rendőrségi-, bírósági-, ÁNTSZ megkeresésekre.

 

Orvosképzés, továbbképzések:

Együttműködés a fővárosi Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel valamint a pécsi Tudományegyetemmel az orvosképzésre, valamint rezidens szakorvosképzésre.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az alábbi képzések vonatkozásában osztályunkat szakképző hellyé minősítette: pszichiátria, klinikai farmakológia, addiktológia 1., addiktológiai 2., pszichoterápia 1., és orvosi rehabilitáció pszichiátria területen.

Osztály és az Intézmény közös szervezésében országos és helyi továbbképzéseket hozunk létre.

 

Kutatási munka:

Orvostudományi együttműködésben aktív szerepet vállalunk.

Klinikai gyógyszervizsgálatok végzünk az Intézmény szabályai szerint.