Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - Győr

Parkolás

 

 

A kórház területén kívül:

A kórházba érkező betegek és hozzátaztozóik számára kijelölt, ingyenes parkolóhelyek a Vasvári Pál út 2-4., "A" épület előtti részen vannak.

 

 

 

A Vasvári Pál utcai „A” épület előtti szerviz út esetében fél órán túli tartózkodás engedély hiányában parkolás céljából tilos.

A szerviz útra belépőszelvény (jegy) váltásával lehet behajtani. Behajtáskor a sorompókhoz telepített jegykiadó automatából belépőszelvényt kell kivenni, kihajtás előtt a szerviz út közepénél telepített fizető automatánál kell fizetni és a fizetés után a belépőjeggyel lehet távozni úgy, hogy a jegyet vonalkóddal lefelé fordítva kell behelyezni a nyílásba és a sorompó automatikusan nyílik.

 

 

 

A kórház területén belül:

Intézményünk területén belül kizárólag parkolási engedéllyel rendelkezők várakozhatnak, de természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az osztályra- vagy hazaszállításakor, az Önt szállító személygépkocsi behajthasson az épület bejáratához. Kérjük azonban, hogy gépkocsival minél előbb szíveskedjenek elhagyni az intézmény területét a mentőforgalom zavartalansága érdekében.

A telephelyre történő behajtás általános szabályai
 
A telephely területére gépjárművel kizárólag engedély ellenében lehet behajtani. Tartós behajtási és parkolási engedélyhez szerződés alapján lehet hozzájutni. Ilyen engedélyt alapvetően az intézmény munkatársai, valamint az intézmény területén tevékenységet végzők, szolgáltatást nyújtók kaphatnak. Időleges behajtási és parkolási engedélyt különös intézményi érdek alapján az intézmény vezetője, illetve az Ő általa megbízott felső vezető adhat. Az időleges engedély meghatározott időtartamra, névre, gépjárműre, egyszeri alkalomra szól.

Szerződés és külön engedély nélkül a telephelyre behajthatnak mentők, hivatásos betegszállítók, tűzoltók, hatóságok, halottszállító járművek, hulladékszállítók, kórház saját gépjárművei. Ezen gépjármű csoportok egy jelentős részét előre regisztráltuk, a regisztrációval nem rendelkezők az őrző-védő szolgálat kézi vezérlésével hajthatnak be és ki a telephelyről.

Mozgáskorlátozottak (hivatalos kártyával igazolt esetben) a telephelyre térítésmentesen behajthatnak, 6 óra időtartamig térítésmentesen parkolhatnak, 6 óra időtartam felett térítés köteles a parkolás.

A kórház telephelyére bárki engedély nélkül és térítésmentesen behajthat abban az esetben, ha a telephelye fél órán belül elhagyja (betegátadás, anyag – eszköz szállítás, taxi, posta, stb.).

Fél órát meghaladó telephelyen történő tartózkodás a térítési szabályzatnak megfelelően térítésköteles.

A Vasvári Pál utcai „A” épület előtti szerviz út esetében fél órán túli tartózkodás engedély hiányában parkolás céljából tilos.

Gépjárművel kizárólag az hajthat be, aki elfogadja és betartja a jelen szabályozás előírásait, a közlekedési rendet, a területi szabályozást, magatartása, viselkedése megfelel az általános normáknak, jelenléte, cselekedete nem irányul az intézményben folyó tevékenység megzavarására, és nem áll korábbi jogsértő magatartása miatt korlátozás alatt.

Az intézmény területére való behajtás és a parkolás a járművezető saját felelősségére történik.

 
Be- és kilépési pontok
 
Magyar úti bejárat (Magyar út, nyugati oldal):   1. számú kapu, napi 24 órában üzemel
 
 
 
Belépőszelvény vásárlása
 
A telephelyre belépőszelvény (jegy) váltásával lehet behajtani. Behajtáskor a sorompókhoz telepített jegykiadó automatából belépőszelvényt kell kivenni.
 
 
 
 
Kihajtás előtt az  „E” , „C3” , valamint az „A” épület elé telepített fizető automatáknál kell fizetni.
 
 
 
 
Fizetés után a belépőjeggyel lehet távozni úgy, hogy a jegyet vonalkóddal lefelé fordítva behelyezzük a nyílásba és a sorompó automatikusan nyílik. 
Fizetés után 15 perc áll rendelkezésre az intézmény elhagyására.
 
 
 
 
 
Fizetési zónák:
I. zóna:   belső telephely

· Első félóra ingyenes

· Második félóra: 500 Ft,

· Majd minden megkezdett félóra: 1.000,- Ft,

 

II. zóna:   "A" épület előtti szerviz út

· Első félóra ingyenes

· Második félóra: 500 Ft,

· Majd minden megkezdett félóra: 1.000,- Ft,

 

A szelvény (jegy) elvesztése, vagy megrongálódása esetén 20.000,- Ft pótdíjat kell fizetni. Fizetés után 15 perc áll rendelkezésre az intézmény elhagyására.

 
 
 
 
Mozgássérültek:
 
Mozgássérült kártyával rendelkezők is jegyet húznak belépéskor, mely jeggyel 6 órán keresztül ingyen parkolhatnak az intézmény területén, 6 óra letelte után a jegy és mozgáskorlátozott kártya felmutatása mellett félóránként 1.000,- Ft-ot kell fizetni nyugta ellenében a portán.
 
Mentők, betegszállítók, hatóságok:
 
Mentők, betegszállítók, hatóságok (pl. katasztrófavédelem, rendőrség) valamint a temetkezési cégeket a portás kézi vezérléssel engedi be az intézmény területére.
 
 
Az intézmény területén működő egészségügyi és egyéb szolgáltató szervezetek:

Az intézmény területén működő egészségügyi és egyéb szolgáltató cégek, vállalkozási szerződéses jogviszonyban álló szervezetek dolgozói előzetesen kötött szerződés alapján, a rendszám leadásával és rögzítésével léphetnek be az intézmény területére, parkolhatnak, ill. léphetnek ki.

A bérleti díj 5.000,- Ft/hó. Egy szerződéshez több rendszám is leadható, de a rendszámok közül egyszerre csak egy tartózkodhat az intézmény területén. (A rendszer egy rendszámot beenged, a másodikat csak akkor, ha az első távozik az intézményből.)

A dolgozók kizárólag a szerződésben leírt parkolóhelyek valamelyikét használhatják.

Olyan beszállítók és szolgáltatók, akik nem rendszeresen kívánják a területet használni, azokkal határozott idejű, rövid távú szerződés is köthető, illetve eseti, rövid idejű tartózkodás felsővezetői engedély alapján adható.

A szerződött felek a szerződésben meghatározott parkolóhelyen várakozhatnak.

Az intézmény területén eseti szerződéssel javítást, karbantartást, kivitelezést végző külső vállalkozások részére korlátozott darabszámban, a munkavégzés időtartamára térítésmentes belépőkártya adható ki. Ilyen esetekben a kártyák kiadását, visszavételét és nyilvántartását a Főmérnökség rendeli el.
 
Eseti engedélyezés:

Az intézmény területére rövid idejű benntartózkodásra, be és kilépésre, felsővezetői engedély alapján lehetőség van. Engedély kérhető a főigazgatói titkárságon, e-mailben, vagy levélben. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező releváns adatait (név, telefonszám, gépjármű rendszáma), valamint a belépési szándék indokát és a fogadó fél nevét és beosztását.

Lopások megelőzése:
 
A lopások megakadályozása érdekében az intézmény területére behajtó gépjármű vezetője nem tagadhatja meg, hogy a biztonsági szolgálat a gépjármű csomagterébe betekintsen.
 
Gyalogos forgalom:
 
Az intézmény területén gyalogos forgalom kizárólag a Magyar utca felől érkezőknek az „E” épületen keresztül, a Vasvári Pál út felöl érkezőknek az „A” épületen keresztül az összekötő folyosókon lehetséges
 
Az intézmény területein történő tartózkodás szabályai:
 
- A belépőszelvény és a bérlet nem jogosít kizárólagos parkolóhely biztosítására.

        - Az intézmény területén történő közlekedésre a KRESZ szabályai vonatkoznak.

 

A TILTÓ TÁBLÁVAL MEGJELÖLT HELYEN PARKOLÓ GÉPKOCSI TULAJDONOSÁNAK BEHAJTÁSI ENGEDÉLYE VISSZAVONÁSRA KERÜL!!

         -  A behajtási engedély nem jelenti a gépkocsik őrzését. A járművek parkolása a gépjárművezető saját felelősségére történik.

         -  A járművekben hagyott tárgyakért és a járműben keletkezett esetleges kárért az intézmény nem vállal felelősséget.

         -  A járművek parkolása csak a (táblával és útburkolati jellel) kijelölt területen engedélyezett.

         -  A be és kihajtásról kamerás felvétel készül, szabálytalanság esetén az intézmény jogosult a felvétel alapján a hatóság felé eljárni.

 

§  A parkolóhelyek az alábbi elhatárolás szerint használhatóak:

o    Szabad parkoló: Használatára bárki jogosult, aki érvényes belépőszelvénnyel vagy bérlettel rendelkezik.

o    Mozgáskorlátozott parkolók: Használatára kizárólag az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek jogosultak.

 

§  A szabályok, de különösen a parkolási rend betartását az őrszolgálat ellenőrzi. A szabályok megsértése esetén a szolgálat az alábbiak szerint járhat el:

a)   Figyelmeztetés szóban, vagy – a gépjárművezető távolléte esetén – figyelmeztető felirat elhelyezése a szélvédőre, valamint a gépjármű vezetőjéhez/tulajdonosához eljuttatott felszólító levél.

b)   Ismétlődő felszólítással egy időben a bérlet visszavonása.

c)    Kirívó szabálytalanság (pl.: zöldterületen való áthajtás vagy parkolás, mozgáskorlátozott parkoló illetéktelen használata) esetén azonnal a b. pont lép életbe.

§  Tilos parkolni tűzoltási felvonulási területként megjelölt területeken, és a “megállni tilos” KRESZ-táblákkal és felfestéssel megjelölt útszakaszokon.

§  Azt a személyt, aki megzavarja az üzemeltetés rendjét, veszélyezteti a biztonságot, az üzemeltető jogosult kiutasítani a kórház területéről. Amennyiben a kiutasítás eredménytelené válik, a kórház értesíti az illetékes hatóságot. A kórház területére érvényes jegy, vagy bérlet nélkül behajtó gépjárművek vezetői 20.000,- Ft pótdíjat kötelesek fizetni, amennyiben erre nem hajlandóak, akkor a kórház szintén értesíti az illetékes hatóságot.

 

Hivatkozások
  • 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről és a végrehajtására kiadott a 30/1988. (IV.21.) MT rendele
  • 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
  • 143/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról