Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Házirend

Házirend

A betegek házirendje

“A gyógyulni akarás a gyógyulás része." (Seneca)

 

Kedves Betegünk!

 

Köszönjük, hogy intézményünket választotta egészségügyi ellátásához!

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy betegeinknek - akik a kórházi ellátás idejére családi környezetükből kiszakadnak - a szolgáltatás idejére olyan feltételeket teremtsünk a rendelkezésre álló lehetőségek határain belül, amely elősegíti betegségük felismerését, gyógykezelését, rehabilitációját.

 

Kórházunk oktató kórház, ahol egyetemek, szakiskolák hallgatói szakmai gyakorlatukat töltik és részt vesznek az Önök gyógyításában, ápolásában szakorvosok, szakoktatók irányításával.

 

Gyógyulását kollégáink kiváló felkészültségükkel, kórházunk korszerű ellátással segíti. Zavartalan gyógyulása, pihenése érdekében kérjük, intézményünk házirendjét betartani szíveskedjen.

Kívánunk Önnek mielőbbi állapotjavulást, gyógyulást és jó egészséget!

Üdvözlettel:

Dr. Tamás László János

főigazgató főorvos

Csordás Adrienn
ápolási igazgató

 

 

 

Betegfelvétel

A kórházi betegfelvétel az illetékes osztály betegfelvételi helyiségében történik. A beteg, a beteget kísérő vagy szállító személy a felvételt végző orvosnak köteles átadni beutalóját, TB kártyáját, személyi igazolványát és a rendelkezésére álló, betegségével kapcsolatos orvosi iratokat.

Kérjük, hogy a betegfelvétel napján a betegtájékoztatót olvassa el, ha vannak esetleges kérdései, észrevételei, azt kezelőorvosával beszélje meg. A megismerés megtörténtét aláírásával igazolja. Hasonlóan járjon el a beavatkozáshoz szükséges beleegyező nyilatkozatrendelkezésre bocsátásakor is.

 

 

 

Értékmegőrzés, széf

A beteg felvételét követően kórtermi elhelyezésekor egy öltözőszekrényt kap, amelyben beszállításához, beérkezéséhez szükséges utcai ruházatát helyezheti el. A kórház az öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért felelősséget nem vállal, azokat biztonságosan a kórteremben felszerelt széfben helyezheti el.

 

 

A beteg az osztályra való felvételkor írásos tájékoztatást kap a széf használatáról, amely dokumentációt alá kell írnia. Itt kell a betegnek megjelölni azt a két személyt - névvel, lakcímmel ellátva - akiket meghatalmaz arra, hogy szükség esetén - amennyiben állapota azt nem teszi lehetővé - kiürítsék a széfjét.

Amennyiben a beteg a széfet nem tudja kinyitni, úgy két kórházi közalkalmazott szakdolgozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni a kulccsal történő kinyitásról.

 

 

Ruházat

A beteg az osztályos felvételkor tájékoztatást kap az osztály profiljához kapcsolódóan saját ruha illetve személyes tárgyak használatáról, az osztályvezető főnővértől vagy annak megbízottjától.

 

 

Tisztálkodás

A beteg lehetőség szerint a következő tisztálkodó, illetve személyes higiénés szereket tartsa magánál: szappan, szájápolási eszközök, törülköző, mosdókesztyű, fésű, hálóing (pizsama), WC papír, zsebkendő, ivópohár, evőeszköz, szalvéta, köntös, papucs.

 

 

Élelmiszerek tárolása

Ételt, italt - alkoholtartalmú kivételével - a beteghűtőben lehet elhelyezni. A tárolóedényen, vagy dobozon fel kell tüntetni a beteg nevét, és a behozatal időpontját. A behozott élelmiszereknél kérjük figyelembe venni az esetlegesen alkalmazott diétát. Az elhelyezhető étel és ital mennyiségét az osztályvezető főnővér vagy megbízottja határozza meg.

 

 

Gyógyszerek, szeszes italok

Tilos a kórházban szeszes italt, narkotikumot őrizni, fogyasztani. Olyan gyógyszer szedése, amelyet a kezelőorvos nem engedélyezett, szintén tilos.

 

 

Helyiségek tisztasága

Kérjük a betegeket, hogy a kórterem, fürdő és WC helyiségek tisztaságára, rendjére fokozottan ügyeljenek, mind maguk, mind betegtársaik érdekében.

 

 

Rádió, TV , rádiótelefon használata

Rádió illetve televízió készülék a kórtermekben csak fejhallgatóval, vagy a betegtársak előzetes egyetértése mellett használható. A rádiótelefon kórtermi használatakor is kérjük, legyen tekintettel betegtársaira (pl. csengetés hangereje, stb.). A jelzett területeken rádiótelefon használata TILOS!

 

 

Kórházi étkeztetés

A kórház a betegek részére napi öt alkalommal történő étkezést biztosít. A normál étrenden lévő betegek részére "A" és "B" menü választási lehetőség van.

 

Az étkezések időpontjai:

 

Reggeli 7³º - 8³º

Ebéd 11³º - 13³º

Vacsora 18ºº - 19ºº (hideg)

 

A tízórai, uzsonna kiosztása osztályos rend szerint történik.

Az első nap (a felvétel napján) csak ebédet és vacsorát, a távozás napján pedig csak reggelit biztosítunk.

Rendkívül fontos, hogy a beteg betartsa az előírt diétát, dietetikusaink segítik abban, hogy megismerje és elfogadja a diéta szükségességét.

Reméljük, Ön is megfelelőnek tartja majd a kórházban kapott ételek minőségét és mennyiségét.

 

Ha az étkezéssel kapcsolatban panasza, kifogása van, azt a főnővérnek jelezze.

Minden részlegen mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre.

 

 

Virágok

A kórterembe cserepes, valamint műtétes osztályra vágott virágot bevinni nem szabad. Egyéb osztályokon a vágott virág elhelyezését az osztályvezető engedélyezheti.

 

Hozzátartozók érdeklődése, látogatása, jelenléte

Kérjük a betegeket, szíveskedjenek hozzátartozóik figyelmét felhívni arra, hogy állapotukról telefonon tájékoztatás nem adható.

 

Az osztályokon működő telefon készülékek magáncélra nem használhatók, kivételt képez, ha az osztályon kijelölt betegtelefon van. Az intézményen belül több nyilvános telefonkészülék van elhelyezve (lásd III.sz. melléklet).

 

A kórházban a látogatási időt az egyes osztályok saját működési rendjükben szabályozzák. A folyamatosan látogatható osztályokon a látogatás lehetőség szerint a délutáni órákban történjék, hogy a látogatók ne zavarják a gyógyító-ellátó tevékenységet. A betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében, fekvőbetegnél a kórteremben egyszerre kettő személynél több látogató ne tartózkodjon.

 

A kórház garzonházában térítés ellenében lehetőség van a hozzátartozók elszállásolására (lásd II. sz. mellékletet).

 

 

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy folyamatosan mellette tartózkodjon az osztályos rendszabályokat betartva. Súlyos állapotú az a beteg, aki állapota szerint önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, vagy pszihés krízishelyzetben van.

 

Kiskorú betegnek joga van arra, hogy kórházi ápolása alatt törvényes képviselője illetve az általa megjelölt személy folyamatosan mellette legyen.

 

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen; a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az Ő, vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

 

 

Lelkipásztorok

A beteget megilleti vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásának és vallása szabad gyakorlásának joga. A kórház a négy történelmi egyházzal (evangélikus, katolikus, református és zsidó) tart kapcsolatot.

A lelki gondozók hetente többször vagy igény szerint látogatják betegeinket. Az igény jelzése a főnővéreknél lehetséges.

Szent mise: minden vasárnap 11ºº órakor a Zrínyi úti telephelyen, Psychiátriai tömb, földszint, bal oldali nappali Szanatórium.

 

 

Dohányzás

Az intézmény területén a dohányzás tilos. A kivételeket minden esetben az osztályvezető szabályozza az osztály munkarendjében és jelöli ki az erre alkalmas helyeket, helyiségeket.

 

 

Egyéb szolgáltatásaink

A betegek részére az intézet területén belül a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:

közforgalmú gyógyszertár

gyógyászati segédeszköz árusítás

ajándéktárgy árusítás

újság és könyvárusítás

fodrász

kozmetikus

büfé

virágbolt

Az egyes szolgáltató cégek konkrét helyét és nyitva tartását az I.sz. melléklet tartalmazza.

 

 

Választójog

Népszavazások esetén a kórház fekvőbetegei is élhetnek választójogukkal, de ehhez előzetesen írásban kérniük kell, hogy mozgóurna segítségével szavazhassanak. Az érintettek írásbeli kérelmüket a választás napjáig a lakóhelyük választási irodájához személyesen vagy más személy révén juttathatják el. Az urnával a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja keresi fel a jogosult polgárokat.

Törvényileg arra nincs mód, hogy kívülálló személyek, szolgáltatók, segítők szervezetten gyűjtsék össze a mozgásukban korlátozott emberek írásbeli kérelmeit. Más részére nem lehet urnás szavazást igényelni.

 

 

Károkozás

Amennyiben a beteg a kórháznak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból kárt okoz, köteles azt a polgári jog szabályainak megfelelően megtéríteni.

 

 

Orvosi iratok igénylése

A betegnek jogában áll a zárójelentésen kívül - adatvédelmi rendelkezések keretén belül - másolatot kérni orvosi iratairól, amelyet a kórház térítés ellenében bocsát rendelkezésre. A másolatok iránti igényt írásban kell benyújtani az illetékes osztály osztályvezető ápolójához. Az iratok átvétele a jogi osztályon történik.

 

 

Betegpanaszok

Ha a kórházi ellátással kapcsolatosan panasza, észrevétele van, úgy azzal forduljon kezelőorvosához, vagy az illetékes osztály osztályvezető főorvosához. Abban az esetben, ha a kapott válasz nem elégíti ki, az alábbi osztályokhoz, illetve személyekhez fordulhat panaszai kivizsgálására:

 

 

Minőségbirányítási és Higienes Osztály

Tel: 96/418-244/7931 vagy 96/507-931

E-mail: minoseg@petz.gyor.hu

 

 

Jogi Iroda

Tel: 96/418-244/7945 mellék vagy 96/507-945

E-mail: jog@petz.gyor.hu

 

 

Etikai Bizottság

Elnök: Dr. Dúcz René főorvos, "E" épület, 3. em.

Szülészeti - és Nőgyógyászati Osztály

Tel.: 96/418-244/1262 vagy 96/507-987

e-mail: duczr@petz.gyor.hu

 

 

Betegjogi Képviselő  -   Gróf Andrea

Tel.: 06/20-4899-592   

Elérhető: hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között ,     pénteken         08:00 – 14:00 óra között

andrea.grof@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja:   telefonon előre egyeztetett időpontban

Helye: Vasvári Pál u., "A2" épület, 1. emelet

 

 

 

Életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítása

A beteg az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást visszautasíthatja, az erre irányuló kérelmét az osztályvezető főorvosnál nyújthatja be. Az osztályvezető főorvos kezdeményezi a kórház e célból létrehozott szakmai bizottság összehívását. A szakmai bizottság döntéséről a beteget írásban tájékoztatja. Amennyiben a bizottság a visszautasítás érvényességét nem állapítja meg, úgy ezen döntés ellen a beteg a bíróságnál keresetet indíthat.

Amennyiben a beteg kórházi ápolása illetve gyógykezelése alatt kívánja az ellátást visszautasítani, úgy az eljárás lefolytatására győri székhelyű közjegyzőt kell felkérni a közokirat elkészítésére. A közokirat elkészítésének költségeit a beteg fizeti.

 

 

A beteg távozása

Hazabocsátás:

A beteggel az osztályról történő elbocsátásának tényét legalább 24 órával előbb közölni kell, ezzel lehetőséget biztosítva számára hazatérése megszervezéséhez.

Időszakos távozás:

A beteg saját elhatározásából az osztályt a kórházon belüli szolgáltatások igénybevétele céljából, vagy más okból csak akkor hagyhatja el, ha ezt előzetesen az osztályvezető főnővérnek, vagy megbízottjának bejelenti és megmondja azt is, hogy hová kíván távozni.

Kezelés megszakítása:

A betegnek - saját felelősségére - jogában áll kórházi tartózkodását megszakítani, a kórházat elhagyni. Ezen szándékát azonban köteles kezelőorvosának, vagy ellátó orvosának bejelenteni, és aláírásával igazolni, hogy megfelelő szóbeli felvilágosítás ellenére cselekszik.

 

 

Betegszállítás

Betegeink hazaszállításáról állapotuktól függően kezelőorvosuk dönt. A hazaszállítás történhet egyénileg, illetve az osztályokon igényelhető betegszállító autó segítségével az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén.

 

 

Parkolás

Intézményünk területén belül kizárólag parkolási engedéllyel rendelkezők várakozhatnak, de természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az osztályra- vagy hazaszállításakor, az Önt szállító személygépkocsi behajthasson az épület bejáratához. Kérjük azonban, hogy gépkocsival minél előbb szíveskedjenek elhagyni az intézmény területét a mentőforgalom zavartalansága érdekében.

A kórházba érkező betegek számára kijelölt, ingyenes parkolóhelyek a Vasvári Pál út 2-4., "A" épület előtti részen vannak.

 

 

Osztályos szabályozás

Az osztályvezető főorvos további osztályos szabályokat állapíthat meg. Az osztályos szabályozás nem lehet ellentétes ezen házirendben leírtakkal. Életbeléptetéséhez az intézet főigazgatójának ellenjegyzése szükséges. Az osztályos szabályozást ezen házirend mellékleteként kell kezelni.