Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház - Győr

Általános betegtájékoztató

 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Betegünk !

Köszöntjük intézményünkben, és köszönjük, hogy kórházunk szolgáltatásait veszi igénybe ellátásához. A sikeres és zökkenőmentes együttműködés érdekében az alábbiakról szeretnénk Önt tájékoztatni:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozta a betegek jogait és kötelezettségeit, amelyek főbb szempontjait az alábbiakban foglaljuk össze:

 

A betegek jogai:

 

 • Az egészségügyi ellátáshoz való jog: A betegnek mindenekelőtt joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz a szakmailag indokolt szinten.

 

 • Az emberi méltósághoz való jog: Az egészségügyi ellátás során a beteg jogosult arra, hogy vele tisztelettel és megbecsüléssel bánjanak, személyéhez fűződő jogait tartsák tiszteletben. Az egészségügyi ellátás során a betegen kizárólag a vizsgálatához és a gyógykezeléséhez szükséges beavatkozások végezhetők el.

 

 • A kapcsolattartás joga: A kórházban fekvő beteg számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy hozzátartozóival kapcsolatot tarthasson, továbbá látogatókat fogadjon, tekintettel az intézményi feltételekre és házirendre. A kapcsolattartás nem zavarhatja a betegellátást és betegtársait sem. A beteget megilleti továbbá a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás és általában vallása szabad gyakorlása.

 

 • Az intézmény elhagyásának joga: A betegnek ez a joga csak akkor korlátozható, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, vagy ha ezt törvény írja elő. Kórházi elbocsátás előtt a beteget vagy hozzátartozóját erről lehetőleg 24 órával előbb tájékoztatni kell.

 

 • A tájékoztatáshoz való jog: A betegnek joga van arra, hogy teljes körű, részletes, személyére szabott tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, tervezett időpontjairól. Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások eredményét, esetleges kockázatait.

 

 • Az önrendelkezéshez való jog: Az önrendelkezési jog alapján a cselekvőképes beteg (cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a törvényben erre feljogosított személy) maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben.

 

 • Az ellátás visszautasításának joga: Az egészségügyi ellátás visszautasításának joga akkor illeti meg a beteget, ha az adott ellátás elmaradása mások testi épségét vagy életét nem veszélyezteti. Életmentő vagy életfenntartó beavatkozás csak gyógyíthatatlan és halálhoz vezető betegség fennállásakor utasítható el és csak a törvényben előírt módon. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatot a beteg bármikor visszavonhatja.

 

 • Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: A beteg kérheti a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatainak a megismerését, azokról saját költségére másolatot kérhet.

 

 • Az orvosi titoktartáshoz való jog: A beteg megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.

 

 • Az értékek védelme: A betegek értékeinek védelmére az egyes kórtermekben felszerelésre került széfek szolgálnak. Használatukról a betegek a kórházi felvétel során kapnak részletes írásos tájékoztatást.

 

A betegek kötelezettségei:

 

A beteg - amennyiben azt egészségügyi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő munkatársakkal együttműködni, valamint

 • tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a betegsége megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez;
 • tájékoztatást adni fertőző betegségéről, a foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, és mindarról - saját betegségével összefüggésben - mellyel mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti. Ha fertőző betegsége van, köteles megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget kaphatta, illetve akiket megfertőzhetett;
 • tájékoztatást adni minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatról;
 • a munkatársaktól kapott és gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseket betartani;
 • az intézet házirendjét betartani;
 • a térítésköteles beavatkozásokért az előírt díjakat megfizetni;
 • a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni;
 • más betegek és az intézet munkatársainak jogait nem sértheti, azokat tiszteletben kell tartani.

 

Szociális Szolgálat:

Az egészségügyi ellátásban részt vevők számára nyújt tájékoztatást az igénybe vehető jogi keretekről és szociális lehetőségekről (segítségnyújtás a házi ápolás-gondozás megszervezésében, az esetleges intézményünkön kívüli elhelyezésben, tájékoztatás a szociális támogatásokról, stb.):

Elérhetőségek:

Győr, Vasvári P. u. 2-4., A épület 118. szoba telefon: 96/507-950/1389

Győr, Zrínyi út 13., Psychiátriai Centrum telefon: 96/507-950/1614 v. 1628-as mellék

Győr, Híd u. 1. sz. telefon: 96/311-555/111

 

Betegjogainak vélt sérelme esetén jelezze azt kezelőorvosának vagy az osztályvezető főorvosnak. Ha a panaszára megfelelő választ nem kapott, az alábbi osztályokhoz illetve személyekhez fordulhat:

 

Minőségirányítási és Higienes Osztály

Telefon: 96/507-950/6851 vagy 96/507-931

E-mail:minoseg@petz.gyor.hu

 

Jogi Iroda

Telefon: 96/507-950/6821 mellék v. 96/507-945

E-mail: jog@petz.gyor.hu

vagy

Betegjogi képviselő:

A betegjogi területek újraosztása után 2019. januártól a PAMOK, a Karolina és Margit kórház valamint a dr. Lumniczer Sándor kórház új betegjogi képviselője: 

Dr. Borbély Emőke 

Telefonszám: 06/20-4899-554

Fogadóóra:

hétfő-csütörtökig: 08:00 - 16:30 óráig,

pénteken: 08:00 - 14:00 óráig

Iroda:

9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4., "A2" épület, I. emelet, Betegjogi iroda

e-mail: emoke.borbely@ijb.emmi.gov.hu

 

 

 

Etikai Bizottság Elnöke:

Dr. Dúcz René főorvos,

Szülészeti - és Nőgyógyászati Osztály

(E épület 3. emelet)

Telefon: 96/4507-950/1262

vagy 96/507-987

e-mail: duczr@petz.gyor.hu

 

 

 

Lelkészek:

 

Intézményünk munkatársai abban a reményben dolgoznak, hogy Önök minél egészségesebb, gyógyultabb állapotban hagyják el kórházunkat.

 

Az egészségügyi dolgozók munkája mellett az egészséges életmódnak is szerepe van a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban!

 

Mielőbbi állapotjavulást, gyógyulást és jó egészséget kívánva köszöntik:

 

Dr. Jávor László főigazgató

Csordás Adrienn ápolási igazgató