2014. április 20. vasárnap  Tivadar, Töhötöm  

    A kórház bemutatása
  Főoldal
  Menedzsment
  Gyógyító osztályok
  Diagnosztikai osztályok
  Szakrendelések
  Gondozók
  Humán Klinikai Vizsgálatok- Regisztrációs Központ
  Kórház megközelíthetősége
  Kórház története
  Közérdekű adatok
  Kiválóságaink
     
    Betegtájékoztató
  Telefonszámok
  Betegjogi képviselő
  Betegtájékoztató
  Házirend
  Várólista
  Előjegyzési-, várakozási időintervallum
  Szerződött egészségpénztárak
  Gyakori kérdések
     
    Hírlevél
  Rendezvények, konferenciák
  Hasznos linkek
  Archívum
  PAMOK TV
     
    Sajtószoba
  Sajtóanyagok
  Állásajánlatok
  Kiadványok
  Fotógaléria
  Rólunk írták
  Kontakt
     
    Alapítvány
  1% a Győri Kórházért
  Támogatóink
  Támogatói fokozatok
  Közhasznúsági jelentés
     

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Minőségpolitikai nyilatkozat
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház a minőség javítására irányuló elkötelezettségét, ezen minőségpolitikai nyilatkozatban kívánja megerősíteni.

A minőségbiztosítási rendszer az Intézet egészére kiterjedő tudatos és szervezett tevékenység, amely a missziós nyilatkozatban kinyilvánított célokat szolgálja.

Intézetünk felső és középszintű vezetése a minőségbiztosítási rendszer bevezetése és annak folyamatos működtetése révén kívánja elérni, hogy a kórház szolgáltatásai és a betegellátás egésze megfeleljen a szakmai és hatósági felügyelet, a tulajdonos önkormányzat és a finanszírozó minőségi elvárásainak.

A minőségbiztosítás és ezen a tevékenységen alapuló minőségfejlesztés az intézet valamennyi dolgozójának kötelessége. Munkaköri feladatait mindenki olyan szinten köteles ellátni, hogy az mindenkor összhangban legyen a szakmai célkitűzésekkel és a missziós nyilatkozatban foglaltakkal.
Közös célunk elérésében nélkülözhetetlen kórházunk valamennyi munkatársának elkötelezett részvétele.

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által kiadott „Kórházi Ellátási Standardok 2.0” változata Intézetünk minden területén megvalósul.

Ezen céljaink elérése érdekében

  • A kórház vezetése a minőségügy iránt elkötelezett, független, megfelelő hatáskörrel és jogkörrel rendelkező minőségbiztosítási megbízottat jelöl ki.
  • Minőségügyi rendszerünk kiépítése, folyamatos működtetése, értékelése, továbbfejlesztése történik.
  • Folyamatosan értékeljük és mérjük az intézet szolgáltatásaira vonatkozó igényeket és elégedettséget.
  • A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház vezetése folyamatosan gondoskodik az intézeti célok és az intézet belső környezetének egységéről. Ennek megvalósítását szolgálja a humán erőforrás bevonása, fejlesztése.
  • Az egészségügyi ellátórendszer működésének javításával a hozzánk forduló betegek érdekét kívánjuk szolgálni. Jó kapcsolat kialakítására törekszünk az intézet társadalmi környezetével és a finanszírozóval. Megfelelő együttműködéssel, jó eredmények mellett a gazdasági stabilitást igyekszünk megvalósítani.
  • Az intézet minden dolgozója szem előtt tartja a betegjogok érvényesülését.
  • Az intézet tevékenységéről és annak színvonaláról az itt dolgozók visszajelzést kapnak.
  • Arra törekszünk, hogy az intézet a korszerű betegellátás minden feltételének megfeleljen.
  • Dolgozóink a minőségi elvárásokkal azonosulva végzik munkájukat. Az intézet támogatja munkatársaink tudományos tevékenységét és folyamatos továbbképzését.
  • Beszállítóinkat rendszeresen kontroláljuk.
A kórház vezetése a minőségügyi szempontok figyelembevételével járul hozzá ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás színvonalát, ezen keresztül az érdekelt felek – betegek, hozzátartozók, dolgozók, fenntartó önkormányzat és a finanszírozást nyújtó biztosító – elégedettségét folyamatosan javítani tudja.

Győr, 2010. július 01.

Dr. Tamás László János
főigazgató főorvos

    Európai Úniós támogatások
  TÁMOP-6.2.2.
  TÁMOP-6.2.4.
  TIOP - 2.2.7.
  HU-SK
  TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0004.
  NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001
  TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0053
  TÁMOP-6.2.4 A-11/1-2012-0060
  TÁMOP-6.1.2
  TIOP-2.2.6-12/1A-2013-004.
     
 
    Minőségbiztosítás
  Küldetésünk
  Minőségpolitikánk
     
    Osztályok saját oldalai
  Gasztroenterológiai osztály - I. Belgyógyászat
  Pulmonológiai Gondozó (Tüdőgondozó)
  Szívcentrum
     
    Szolgáltatások
  Kórházi patikák
  Szolgáltatások
  Foglalkozás egészségügyi szolgálat
  Menedzserszűrés
  Szállásajánlatunk
  Reklámfelületek értékesítése
  ADATA információ háziorvosoknak
  Orvosi Könyvtár
     
    Partner oldalak