Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Betegjogi képviselő

 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szolgáltatásait igénybevevők betegjogokkal kapcsolatos jogvédelmét

 

Farkas Mária Mariann betegjogi képviselő látja el.

Telefonszáma: 06-20 4899-617 , melyen elérhető: hétfőtől - csütörtökig 08:00 - 16:30, pénteken 08:00 - 14:00 között
 
 

Fogadóóra:

Minden hétfőn: 10.00-14.00 óráig, 
kivéve:
minden hónap első hétfőn : 11.00-15.00 óráig
 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház  A2 épület 1. emelet Betegjogi Iroda
Levélcím: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
 
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL  FÜGGETLEN SZEMÉLY.
 
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
 

Külföldi betegek betegjogi kérdésekben a 06-204899-614 telefonszámon kapnak tájékoztatást.

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.


Documents and SettingsVerusDokumentumokBETEGJOGSzékely IMG.jpg
 
 
 
    Farkas Mária Mariann betegjogi képviselő
 

    2013. óta dolgozom betegjogi képviselőként.

 

    Ellátási területem:

    Győr- Moson- Sopron megye; Vas megye

    Győr város alap- és szakellátása, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyógyító egységei.

    Győri kistérség, - Pannonhalma – Tét - területén működő egészségügyi szolgáltatók.

 

 

 

 

A betegjogi képviselő tevékenysége során:

  • segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
  • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
  • a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Részletes információk a betegjogi képviselők tevékenységéről: www.ijsz.hu oldalon olvashatók.